Verandering in de leenperiode van kunst

Begin 2018 hebben we een online enquête onder onze actieve leners gehouden over de periode dat een werk geleend kan worden. Op dit moment is die leenperiode onbeperkt. Deze voorwaarde is ingesteld toen de Gedempte Oude Gracht lange tijd was opgebroken en Kunst centrum Haarlem moeilijk bereikbaar was.

De online enquête is verzonden aan 2161 actieve leners. 328 leners hebben geantwoord, dat is een respons van 15%

Ruim de helft van de leners heeft aangegeven dat ze een onbeperkte uitleenperiode waarderen. Veel van deze leners raken gehecht aan het werk en willen het zo lang mogelijk in huis houden. Vaak wordt het geleende werk dan gekocht zodra het spaartegoed toereikend is. 37% van onze leners wil liever de onbeperkte uitleentermijn behouden.

Daarnaast heeft één derde van de leners aangegeven dat ze een uitleen termijn van 1 of 2 jaar redelijk vinden en 43% van de leners heeft een voorkeur voor een uitleentermijn van 1 of 2 jaar. De belangrijkste motivatie daarvoor is dat het regelmatig wisselen van kunst past bij een kunstuitleen. Het wisselen van kunst geeft inspiratie en afwisseling in huis. Ook hebben veel leners gezegd dat het beter is dat de collectie rouleert, er is dan meer keuze.

De enquête bevatte ook een stelling. Deze was: Een kunstwerk mag maximaal 1 jaar geleend worden. Verlenging is alleen mogelijk als het werk niet is gereserveerd door een andere klant. 60% van onze leners is het eens met deze stelling.

Door de uitkomst van de enquête hebben we besloten om een aanpassing te maken in de leenvoorwaarden: Vanaf 1 april 2018 leent u een kunstwerk in principe voor 1 jaar. Als het kunstwerk in die periode niet gereserveerd wordt door een andere lid van onze kunstuitleen dan kan de uitleenperiode met 1 jaar verlengd worden.

Wordt het werk in het eerste jaar van uitlenen wel gereserveerd door een andere lener dan zullen wij u – na de periode van 1 jaar - verzoeken het werk binnen 3 maanden terug te brengen of aan te kopen. Want het aankopen van kunst door de huidige lener gaat voor op het lenen door een nieuwe abonnee.

De leners die nu een kunstwerk in huis hebben dat gereserveerd is zullen wij de komende tijd benaderen en vragen de werken over een jaar terug te brengen dan wel aan te kopen.

Lees hier de voorwaarden (update april 2018).