Peereboom

Anneke Peereboom

Er heerst een zekere gewichtloosheid. In het bijzonder is dit het geval bij een aantal voorstellingen die sterk doen denken aan plattegronden van steden. Daarbij is het alsof men vanaf een kerktoren of ander hoog gebouw naar de straten en de grachten kijkt, waar de drukte van de stad zich afspeelt.

Anneke Peereboom (1950) is geboren in Hoorn en woont en werkt in Amsterdam. Anneke Peereboom maakt schilderijen die iets luchtigs en springerigs hebben. Ze lijken de boodschap uit te dragen te genieten van het leven en het niet zo zwaar op te nemen. Er heerst een zekere gewichtloosheid. In het bijzonder is dit het geval bij een aantal voorstellingen die sterk doen denken aan plattegronden van steden. Daarbij is het alsof men vanaf een kerktoren of ander hoog gebouw naar de straten en de grachten kijkt, waar de drukte van de stad zich afspeelt.

De ene keer houdt Peereboom het vrij vaag en zweeft de blik over een onregelmatig patroon van gekleurde vlakjes en vlekjes. De andere keer is de voorstelling meer uitgewerkt en zijn de wegen, de bruggen, de grachten en de boten die in het water liggen heel goed te herkennen. Het effect is echter steeds hetzelfde: doordat de afbeeldingen van een afstand worden bekeken is het gemakkelijk er een structuur in te herkennen. Dat geeft houvast en maakt duidelijk dat Peereboom onder het gekrioel van vormen en kleuren een stevig fundament legt van rust en harmonie.Werk van Anneke Peereboom

Reserveer online