Appel

Karel Appel

Waarschijnlijk is hij in Nederland het meest bekende lid van de beweging. Hij werd vooral beroemd om zijn credo "Ik rotzooi maar wat aan". 

De Nederlandse kunstschilder, beeldhouwer en dichter Karel Appel (1921-2006) is in Amsterdam geboren. Hij was de zoon van een kapper en meldde zich na een ruzie met zijn vader aan bij de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoette Appel tijdens zijn opleiding Corneille. In 1946 reisde hij met hem naar Luik en exposeerde in 1947 samen met hem. Met Corneille maakte hij eveneens een reis naar Parijs. Bij terugkeer leerde hij Constant kennen en in 1948 exposeerden zij gedrieën in Amsterdam.

Op 16 juli 1948 richtten Appel, Corneille en Constant samen met Anton Rooskens, Theo Wolvecamp en Jan Nieuwenhuys (de broer van Constant) de Nederlandse Experimentele Groep op. Appel was op 8 november 1948 mede-oprichter van Cobra. Waarschijnlijk is hij in Nederland het meest bekende lid van de beweging. Hij werd vooral beroemd om zijn credo ‘Ik rotzooi maar wat aan.’ Zijn werk veroorzaakte in de Nederlandse kunstwereld van de veertiger en vijftiger jaren veel deining. Zo bracht zijn wandschildering ‘Vragende kinderen’ uit 1949 in de kantine van het Amsterdamse stadhuis een waar schandaal teweeg. Op aandringen van verontwaardigde ambtenaren werd deze 'twist-Appel ' zelfs door de gemeente bedekt en ging het kunstwerk aldus tien jaar lang schuil achter behang.

Appel heeft altijd de oproep tot directe expressie in verf voorgestaan. In de Cobra-jaren schilderde hij in felle heldere kleuren en in simpele vormen en stevige lijnen vriendelijke onschuldige kindwezens en fantasiedieren. Ook na het uiteenvallen van Cobra wist hij de gevoelsmatige benadering van zijn onderwerp te behouden. In de jaren vijftig ontwikkelde hij een steeds heftiger schildertrant: lijn en kleurvlak smolten samen in een bewogen verfmassa. Naast schilderen heeft de veelzijdige Appel zich ook beziggehouden met het maken van assemblages en beeldhouwwerken en het schrijven van gedichten.

Ook op hoge leeftijd liet Appel zien nog niets van zijn jeugdige elan te hebben verloren. Hij bleef experimenteren en zoeken naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden. Afwisselend werkte Appel in New York, Parijs, Toscane en Monaco. Zijn tentoonstellingen bleven belevenissen en Appel bewees een echte hedendaagse Nederlandse meester te zijn. Schilderijen van Karel Appel hingen in alle belangrijke musea in de wereld, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Tot aan zijn dood, op 85-jarige leeftijd, op 3 mei 2006 in Zurich, was Karel Appel vrijwel dagelijks in een van zijn ateliers te vinden.Werk van Karel Appel

Reserveer online